fbpx
Aktivering af frivillige

Hjørring Kommune

RESULTATER

Resultater Genaktivering af frivillige i de lokale foreninger

Resultater Fælles ståsted og budskab på tværs af foreninger og kommune

INFORMATION

Kunde Hjørring Kommune

Bureau Rahbek Media

Fotograf Jeppe Rahbek

Klipper Jeppe Rahbek

Koncept Mads Søndergaard

Svært at fastholde

Udfordring

Hjørring Kommune stod på bagkant af coronabølgen i 2021 med en reel udfordring. Hvordan får man genaktiveret de frivillige i de lokale foreninger? Foreningernes udfordring var at fortælle befolkningen at man skal være en del af fritidslivet, både som deltagende og som frivillig.

“”Foreningerne og deres frivillige er gode til aktiviteterne. De er gode til at skabe og styre aktiviteter, men de er ikke altid lige gode til at fortælle om sig selv, og hvor gode de faktisk er,” Mads Søndergaard Thomsen

Samtidig kan det være svært fra kommunens side, at producere indhold som er relevant for en bred skare af mennesker – fra purunge surfere til lidt aldrende bridgespillere. 

Målgruppespecifikt indhold
Produkt

I samarbejde med Mads og Hjørring kommune skabte vi en plan. En plan for hvordan man kreere relevant, målgruppespecifikt indhold og hvordan vi hjælper foreninger med at eksekvere på indholdet.

Projektet udmyntede sig i 4 medlemsvideoer målrettet de forskellige aldersgrupper, samt to frivillighedsvideoer der sætter fokus på værdien af at være frivillig. Derudover fik alle foreninger en contentpakke med 250 billeder, som de kan aktivere på diverse medier. 

”Alt det her kommunikationsmateriale er noget, som vi som kommune bruger fremadrettet. Men det er også noget, som foreningerne kan gøre brug af på deres hjemmeside, facebooksider og i de lokale digitale bygrupper for at komme helt ud, hvor borgerne er”.

Services

250 billeder til SoMe opslag

6 Videoproduktioner

Content formet målgruppen

Indhold på tværs af alle kommunens og foreningernes kanaler

Jeppe Rahbek Kreativ leder og klar til at hjælpe

Har du et spændende projekt i tankerne?